Izolacje przeciwogniowe

Izolacja przeciwogniowa dla instalacji przemysłowych i budowlanych jest wyjątkowo ważna. Systemy instalacji muszą być szczególnie chronione, w zakresie bezpośredniego zabezpieczenia przed działaniem wysokich temperatur i ognia. Izolacja ogniowa jest również ważna i wymagana dla ochrony konstrukcji stalowych, które przenoszą obciążenia i w razie pożaru chronią budynek przed zawaleniem.

Najwyższe, pełne zabezpieczenie przed zapłonem gwarantują powłoki izolacyjne klasy A1 i A2. Są to wyroby niepalne, powstałe na bazie wełny mineralnej, niebiorące udziału w pożarze. Wełna mineralna w ponad 90% jest złożona z materiałów nieorganicznych, w pełni odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury.

Thermal-Tech proponuje Państwu następujące systemy biernej ochrony przeciwogniowej:

  • zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych
  • zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
  • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i betonowych
  • zabezpieczenia ogniochronne kanałów i przepustów kablowych

Przy użyciu wełny mineralnej lub wełny ceramicznej, izolujemy wszelkie instalacje przemysłowe i systemy zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy sekcjami instalacji.

Izolacje i materiały izolacyjne firmy Thermal-Tech całkowicie spełniają obecne wymagania, łącząc w sobie gwarancję najwyższej jakości, pełne bezpieczeństwo oraz sprawny i szybki montaż. Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie przeciwogniowe dla konstrukcji stalowych, w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i przemyśle.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą izolacji zimnochronnych.

Zapraszamy do współpracy!
Thermal-Tech Systemy Izolacji Termicznych