Konserwacja antykorozyjna

Korozja to wyniszczający proces, którego efektem jest niszczenie materiałów, przede wszystkim stalowych. Reakcje chemiczne i procesy elektrochemiczne, fizyczne czy mikrobiologiczne zachodzące na tworzywie powodują trwałe uszkodzenie. Zapobieganie korozji i zabezpieczanie materiałów przed procesami wyniszczającymi jest bardzo ważne. Ochrona i konserwacja musi być przeprowadzana w każdej dziedzinie przemysłu. Najpowszechniejszą metodą zabezpieczania nowych i remontowanych konstrukcji jest pokrycie ich powłokami ochronnymi.

Thermal-Tech specjalizuje się w zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji stalowych, a także instalacji przemysłowych i zbiorników. Działania te eliminują zagrożenia korozją. Ochrona przed korozją zapobiega powstawaniu ogromny strat.

Niebezpieczeństwa płynące z korozji

Korozja to bardzo niebezpieczny proces, który ma wpływ nie tylko na materiały, ale także często i na bezpieczeństwo człowieka. Badania statystyczne pokazuję, że każdego roku procesy korozyjne pochłaniają ponad 25 milionów ton stali! Straty tego surowca generują również ogromne straty finansowe. Korozja konstrukcji stalowych zagraża także zdrowiu i życiu ludzkiemu. Procesy korozyjne zmniejszają stabilność konstrukcji stalowych (mosty, budownictwo), co w najbardziej ekstremalnym przypadku może zakończyć się katastrofą. Zabezpieczenie antykorozyjne eliminują procesy korozyjne. Konieczna jest konserwacja antykorozyjna, stałe zabezpieczanie i elementów narażonych na szkodliwe działania korozji.

 

Poza konserwacją, zajmujemy się również sprzedażą systemów izolacji dla przemysłu i budownictwa. Zapraszamy do kontaktu.

Konserwacja antykorozyjna
Konserwacja antykorozyjna