Prace izolacyjne na terenie VOLVO

Prace izolacyjne na terenie VOLVO - Szwecja

Kolejny projekt zakończony sukcesem! Zrealizowaliśmy kolejny projekt obejmujący izolację zimno oraz ciepłochronną rurociągów. Prace były prowadzone na terenie fabryki VOLVO zlokalizowanej w mieście Göteborg w Szwecji.

Więcej informacji nt. zrealizowanego projektu znajdzie Państwo w zakładce REALIZACJE [Izolacje zimno oraz ciepłochronne rurociągów – Szwecja]

Prace izolacyjne na terenie VOLVO