Prace izolacyjne w ZW Kraków

Prace izolacyjne w ZW Kraków

Firma Thermal-Tech Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania „Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy 55 MW Etap I. Budowa kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków„, przystąpiła do realizacji prac izolacyjnych.

Pierwszy etap prac polega na wykonaniu izolacji wraz z kompletnym oblachowaniem, dwóch kotłów gazowych. Firma Thermal-Tech wykonała prace polegające na spawaniu konstrukcji wsporczej pod blachę, wykonaniu szpilkowania pod izolację oraz montażu dwóch/trzech warstw izolacji.

Zakres zakontraktowanych prac wynosi około 15 000 m2 izolacji termicznej.
Nasza firma dostarcza niezbędny materiał do wykonania zadania, jak również i wykonuje kompletną prefabrykację płaszcza z blachy.

Prace izolacyjne w ZW Kraków
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów
Prace izolacyjne w ZW Kraków - izolacje kotłów