Aarhus – Dania

Projekt obejmował izolację zimnochronną mateiałem Armaflex:

  • kanałów wentylacyjnych
  • rurociągów
  • systemów chłodniczych

 

Materiały użyte w projekcie to:

  • Armaflex
  • Foamglass