ArcelorMittal Ostrava 1

Projekt obejmował dostawę oraz montaż termoizolacji wentylatora wraz z poszyciem z blachy ocynkowanej.