Bioenergy Farm Stanowice 2

Zakres prac obejmował dostawę i montaż izolacji wraz z oblachowaniem rurociągów spalinowych, rurociągów oleju grzewczego, izolację zaworów termonaftowych, izolację zbiorników, multicyklonów oraz filtrów workowych i tkaninowych