Hamburg – Niemcy

Izolacje ciepłochronne pieca – 1000mm

Izolacje ciepłochronne kanałów wylotowych – 800mm