Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych wykonana przez firmę THERMAL-TECH obejmowała montaż izolacji typu Lamella o grubości 50mm, wykonanie konstrukcji wsporczej pod płaszcz z blachy aluminiowej oraz prefabrykację i montaż płaszcza ochronnego.
Płaszcz został wykonany z blachy aluminiowej grubości 1mm w gatunku 1050A.
Zakres wykonanych przez nas prac obejmował około 380 m2.