Izolacje przemysłowe na terenie Elektrociepłowni ENEA Wytwarzanie

Prace izolacyjne w zakresie izolacji przemysłowych dla ENEA

Wykonawca izolacji firma THERMAL-TECH Sp. z o.o. zrealizowała projekt obejmujący kompletną izolacje termiczną z wełny mineralnej oraz prefabrykację wraz z montażem poszycia z blachy trapezowej, skrzynek izolatorów ESP 1 i ESP 2.

Prace izolacyjne obejmowały 630m2.