Częstochowa Walcownia – Izolacja rurociągów gazowych oraz parowych

Częstochowa Walcownia 1

Firma Thermal-Tech zrealizowała dostawę oraz montaż izolacji na rurociągach gazowych oraz parowych. Zaizolowane elementy zostały pokryte płaszczem zabezpieczającym wykonanym z blachy ocynkowanej.