EDF Kraków - Montaż izolacji 1

EDF Kraków – Dostarczenie oraz montaż termoizolacji

Podczas prowadzenia prac do naszych zadań należało dostarczenie i montaż termoizolacji wraz z oblachowaniem na kanałach spalin oraz wentylatorach absorbera.