Wykonanie izolacji termicznej na filtrze

Dla francuskiej firmy z branży energetycznej wykonaliśmy izolację termiczną filtra. Całość prac wykonana była na terenie zakładu montażowego, na terenie Polski i podzielona była na trzy części.

Zakres naszych prac obejmował wykonanie i spawanie konstrukcji wsporczej pod płaszcz zewnętrzny wraz z wykonaniem i spawaniem konstrukcji wsporczej pod izolację.
Izolacja termiczna filtra składała się z montażu płyt z wełny mineralnej firmy Rockwool o grubości 80mm i gęstości 100kg/m3 oraz z montażu drugiej warstwy izolacji wykonanej z wełny mineralnej firmy Rockwool o grubości 30 mm i gęstości 80 kg/m3.
Płaszcz ochronny wykonany z blachy aluminiowej Stucco trapezowej grubości 0,8mm. Wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek oraz włazów do otworów rewizyjnych wykonane z blachy gładkiej Stucco.
Zakres prac obejmował powierzchnię 160m2